روند ارسال سفارشات

 

مرحله اول : روند ارسال سفارش در ساعت‌های 4 الی 6 بعدازظهر روزهای کاری است و در صورت نبودن موجودی، ظرف 24 ساعت با کاربر تماس گرفته می‌شود تا درمورد زمان ارسال مجدد، هماهنگی‌های لازم انجام شود.

مرحله دوم : دریافت سفارشات تنها در بازه زمانی منتخب امکان پذیر است.

مرحله سوم : هزینه ارسال پرداخت شده در زمان ثبت سفارش، تنها برای تحویل در ساعات معین می‌باشد و تحویل در روزهای بعدی مشمول هزینه مجدد خواهد شد.