همه کالاها

97 کالا

هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85 ظرفیت 4 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85 ظرفیت 4 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

6,270,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD84PURZ ظرفیت 8 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD84PURZ ظرفیت 8 ترابایت

فقط 2 عدد باقی مانده

5

6,850,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD60PURZ ظرفیت 6 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

6,130,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD20PURZ ظرفیت 2 ترابایت

فقط 3 عدد باقی مانده

5

1,650,000 تومان
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل SkyHawk ST4000VX007 ظرفیت 4 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,530,000 تومان
هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST1000DM010 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال سیگیت مدل BarraCuda ST1000DM010 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 2 عدد باقی مانده

5

1,530,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 2 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,370,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 2 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,370,000 تومان
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,850,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD680 ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD680 ظرفیت 2 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,330,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD720 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,650,000 تومان
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,240,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,610,000 تومان
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,350,000 تومان
هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85 ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال سیلیکون پاور Armor A85 ظرفیت 2 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,800,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD680 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD680 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,530,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل دش‌درایو دیوربل HD650 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,550,000 تومان
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل Elements ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

4.9

2,150,000 تومان
هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال سیلیکون پاور مدل Armor A80 ظرفیت 2 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,730,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 4 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 4 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

5,340,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD330 ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,560,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD710 Pro ظرفیت 2 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

3,450,000 تومان
هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD770G ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال ای دیتا مدل HD770G ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

2,880,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Blue WD40EZRZ ظرفیت 4 ترابایت

فقط 2 عدد باقی مانده

5

2,750,000 تومان
هارد اینترنال وسترن دیجیتال Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اینترنال وسترن دیجیتال Blue WD10EZEX ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

940,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال مدل Purple WD10PURZ ظرفیت 1 ترابایت

فقط 2 عدد باقی مانده

5

1,370,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD10EZRX ظرفیت 1 ترابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

700,000 تومان
هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD5000AZRX ظرفیت 500 گیگابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اینترنال وسترن دیجیتال سری سبز مدل WD5000AZRX ظرفیت 500 گیگابایت

فقط 1 عدد باقی مانده

5

290,000 تومان
حافظه اس اس دی کرسیر مدل Force Series MP۳۰۰ با ظرفیت ۱۲۰ گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی کرسیر مدل Force Series MP۳۰۰ با ظرفیت ۱۲۰ گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی گیگابایت ظرفیت 256 گیگابایت

5

ناموجود
اس اس دی گیگابایت ظرفیت 120 گیگابایت | فروشگاه آریا

اس اس دی گیگابایت ظرفیت 120 گیگابایت

5

ناموجود
هارد امن هوشمند رایبد کلکسی ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد امن هوشمند رایبد کلکسی ظرفیت 1 ترابایت

5

ناموجود
هارد امن هوشمند رایبد کلکسی ظرفیت 512 گیگابایت | فروشگاه آریا

هارد امن هوشمند رایبد کلکسی ظرفیت 512 گیگابایت

5

ناموجود
هارد امن هوشمند رایبد کلکسی ظرفیت 128 گیگابایت | فروشگاه آریا

هارد امن هوشمند رایبد کلکسی ظرفیت 128 گیگابایت

5

ناموجود
هارد اکسترنال اپیسر مدل AC630 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال اپیسر مدل AC630 ظرفیت 1 ترابایت

5

ناموجود
هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable STEA1000400 ظرفیت 1 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال سیگیت مدل Expansion Portable STEA1000400 ظرفیت 1 ترابایت

5

ناموجود
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 5 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 5 ترابایت

5

ناموجود
هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت | فروشگاه آریا

هارددیسک اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Book Desktop ظرفیت 6 ترابایت

5

ناموجود
هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 2 ترابایت | فروشگاه آریا

هارد اکسترنال وسترن دیجیتال مدل My Passport ظرفیت 2 ترابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی کلو مدل NEO N400 ظرفیت 240 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی کلو مدل NEO N400 ظرفیت 240 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی ایکس پی جی مدل  SX6000 Lite NVMe M.2 ظرفیت 128 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی ایکس پی جی مدل SX6000 Lite NVMe M.2 ظرفیت 128 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی  ایکس پی جی مدل GAMMIX S11 Pro ظرفیت 512 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی ایکس پی جی مدل GAMMIX S11 Pro ظرفیت 512 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی ای دیتا مدل Ultimate SU630 ظرفیت 480 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی ای دیتا مدل Ultimate SU630 ظرفیت 480 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی  ای دیتا مدل SWORDFISH M2 ظرفیت 250 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی ای دیتا مدل SWORDFISH M2 ظرفیت 250 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی پی ان وای مدل CS900 ظرفیت 240گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی پی ان وای مدل CS900 ظرفیت 240گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی سامسونگ مدل 980 NVMe M.2 ظرفیت 250 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی سامسونگ مدل 980 NVMe M.2 ظرفیت 250 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی گیگابایت مدل 2280 ظرفیت 256 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی گیگابایت مدل 2280 ظرفیت 256 گیگابایت

5

ناموجود
حافظه اس اس دی  ای دیتا مدل SU750 ظرفیت 256 گیگابایت | فروشگاه آریا

حافظه اس اس دی ای دیتا مدل SU750 ظرفیت 256 گیگابایت

5

ناموجود

هارد و اس‌اس‌دی

قطعا شماهم همانند ما با هارد دیسک کامپیوتر آشنایی کامل دارید و می‌دانید که هارد دیسک وظیفه‌ی بسیار مهمی در کامپیوتر بازی می‌کند. هارد دیسک درواقع یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین بخش‌های سخت افزاری در کامپیوتر و لپ تا‌پ‌ها می‌باشد که اگر مشکلی در آن به وجود آید، ممکن است سیستم عامل ما دیگر بالا نیاید. همچنین اگر مشکلی برای هارد دیسک ما بوجود بیاید حتی ممکن است اطلاعات ما دچار مشکلات متعددی شود. در ادامه به اهمیت هارد دیسک، انواع هارد دیسک و خرید آن می‌پردازیم، پس تا آخر این مقاله همراه ما باشید.

 

هارد کامپیوتر چیست؟

کامپیوترها دارای پردازنده مرکزی، پردازنده گرافیکی، منبع تغذیه و رم و مادربرد و ... هستند. پردازنده مرکزی کل امور پردازشی سیستم را برعهده دارد و دیگر قطعات کامپیوتر را مدیریت می‌کند. پردازنده گرافیکی نیز کار پردازش گرافیکی سیستم را برعهده دارد. منبع تغذیه نیز امور تبدیل انرژی و ارسال آن به قسمت‌های خواسته شده را انجام می‌دهد. مادربرد نیز حکم مادر کامپیوتر شما را بازی می‌کند و تمامی قطعات سخت افزاری را به یکدیگر متصل می‌کند.

 

هارد-کامپیوتر

 

تمامی این مواردی که ذکر شد کار پردازش، تقسیم انرژی و محاسبات را انجام می‌دهند، اما یک چیز در این میان کم است. بله آن چیزی که کم است مکانی برای ذخیره سازی اطلاعات پردازش شده و اطلاعات سیستمی است‌‌. هارد دیسک‌ها وظیفه‌ی ذخیره سازی داده‌ها و اطلاعات را دارند و پردازشگر این اطلاعات را از روی هارد دیسک می‌خواند. هارد دیسک‌ها قابلیت خواندن و نوشتن را به سیستم می‌دهند تا سیستم بتواند هم اطلاعات را برروی هارد دیسک بنویسد و هم اطلاعات مورد نیاز را از روی آن بخواند.

 

انواع هارد کامپیوتر

همانطور که ذکر شد، هارد دیسک‌ها مکانی هستند برای ذخیره اطلاعات و داده‌های سیستم. هارد دیسک‌‌ها دارای انواع مختلفی می‌باشند که شامل HDD، SSD، SAS، SATA، IDE، SCSI، NVMe و serial ATA SATA می باشد. همانطور که مشاهده می‌کنید هارد دیسک‌ها انواع مختلفی دارند که معروف‌ترین آن‌ها، هارد دیسک‌های HDD و SSD است که بین اکثر کاربران شناخته شده می‌باشد.

هاردهای SSD که جدیدا زیاد نامشان به گوش‌مان می‌خورد مخفف solid state drive است که هیچ قطعه‌ی متحرکتی مثل هاردهای HDD ندارد و سرعت بسیار بسیار زیادی نیز دارند. SSD ها دیسک داخلی ندارند و داخل SSD ها شاهد یک برد هستیم که اطلاعات برروی Flash NaND با سرعت بسیار زیاد نوشته و خوانده می‌شود. یکی از خوبی‌های این نوع از هاردها سرعت بسیار بالا و حفظ حالت شارژ و دشارژ است.

این نوع از هاردها بدلیل نداشتن دیسک گردان سرعت بسیار بالاتری دارند و همین موضوع از آسیب رساندن به هارد دیسک نیز جلوگیری می‌کند. اگر HDD خریده باشید و یا از آن استفاده کرده باشید، می‌دانید زمانی که دستگاه روشن است نباید لپ تاپ و یا کامپیوتر خود را تکان دهید. اگر سیستم خود را تکان دهید، دیسگ گردان هارد نیز تکان می‌خورد و هارد دچار مشکل و درنهایت خرابی می‌شود. اما هاردهای SSD دیگر این مشکل را ندارند و طول عمر بیشتری نیز دارند.

 

انواع-هارد-کامپیوتر

 

ضمنا SSD ها مصرف برق کمتری دارند و می‌توانند در لپ تاپ‌ها بسیار کاربردی باشند و از زودتر خالی شدن باتری لپ تاپ نیز جلوگیری کنند. جدای از تمامی این ویژگی‌هایی که ذکر شد، باید بگویم که هاردهای SSD دارای معایبی هم هستند و آن معایب نیز نداشتن قابلیت حذف سلول به سلول که با حذف اطلاعات تمامی اطلاعات آن بلوک حذف می‌شود. همچنین SSD ها امکان بازیابی اطلاعات را نیز به شما نمی‌دهند که عیب بسیار بزرگی محسوب می‌شود.

هاردهای HDD نیز که مخفف hard disk drive است و همان دیسک‌های قدیمی چرخان می‌باشد که به تازگی کمتر نشانی از آن‌ها می‌بینیم و جای خود را به SSD های پرسرعت خوش قیمت داده‌اند.

هاردهای NVMe نیز که در کامپیوترهای جدید و اغلب گیمینگ مشاهده می‌کنیم، در سال 2013 روانه‌ی بازار شدند اما تاکنون نتوانسته بودند خودی نشان دهند و بین خریداران جایی باز کنند. اما در این چند سال اخیر شاهد هاردهای NVMe بسیار خوبی بوده‌ایم که البته قیمت بالایی نیز دارند. این مدل از هاردها ابعاد بسیار کوچکتری دارند و فضای کمتری نیز اشغال می‌کنند و مستقیم بروی اسلات M.2 مادربرد بسته می‌شوند و با سرعت فوق العاده بالا می‌توانند اطلاعات را بخوانند و بنویسند. سرعت این مدل از هاردها معادل 32 گیگابایت بر ثانیه بوده و خروجی آن نیز ۳.۹ گیگابایت بر ثانیه است.

 

بهترین-هارد-کامپیوتر

 

بهترین هارد کامپیوتر

بهترین هارد کامپیوتر بسته به نیاز شما دارد و نمی‌توان گفت که کدام هارد بهترین است. اگر کامپیوتر و یا لپ تاپ شما کند شده است و بیشتر از 30 ثانیه طول می‌کشد تا ویندوز شما بالا بیاید و همه نرم افزارها بسیار کند اجرا می‌شوند، می‌توانید به فکر تعویض هارد HDD خود و جایگزین کردن یک SSD پرسرعت و یا یک NVMe باشید. اگر سرعت لپ تاپ و یا کامپیوتر شما به شدت کند است، پس از تعویض هارد و قرار دادن هریک از این دو هارد SSD و NVMe به شما قول خواهم داد کامپیوتر و یا لپ تاپ شما از دوباره متولد خواهد شد.

اگر زیاد کامپیوتر و لپ تاپ خود را روشن نمی‌کنید و با سرعت کند آن نیز مشکلی ندارید، پیشنهاد می‌کنم که دست به هارد خود نزنید و با همان هارد قبلی کار خود را انجام دهید. تعویض هارد و قرار دادن SSD و یا NVMe به جای هارد معمولی، هزینه‌ برروی دست شما می‌گذارد. لازم به ذکر است که تمامی کامپیوترها و لپ تاپ‌ها از تکنولوژی NVMe پشتیبانی نمی‌کنند و این تکنولوژی مخصوص لپ تاپ‌ها و کامپیوترهای جدید می‌باشد.

اصولا تمامی لپ تاپ‌ها و کامپیوترهای قدیمی از SSD پشتیبانی می‌کنند و اگر لپ تاپ و کامپیوتر شما کند شده است می‌توانید از HDD به SSD کوچ کنید تا سرعت بسیار بالایی را تجربه کنید. توجه داشته باشید که اگر بخواهید از HDD به SSD کوچ کنید، باید از دوباره برروی SSD ویندوز ریخته شود و درواقع تمامی نرم افزارهایی که دارید را دوباره باید نصب کنید و از اطلاعات خود بک‌آپ بگیرید.

 

خرید-هارد-کامپیوتر

 

خرید هارد کامپیوتر

اگر قصد خرید هارد کامپیوتر را دارید، یا هارد قبلی‌تان به مشکل خورده و یا قصد دارید یک هارد برای سرعت بالاتر سیستم خریداری کنید. هاردهای HDD معمولا اگر زیاد تکان بخورند و جا به جا شوند، دچار مشکلاتی می‌شوند که درنهایت باعث خرابی هارد می‌شود. اگر با تهیه یک هارد جدید قصد دارید تا سرعت سیستم خود را بالا ببرید ابتدا به سیستم خود دقت کنید تا متوجه شوید چه هاردی مناسب کامپیوتر شماست و سپس اقدام به خرید کنید.

برای خرید هارد کامپیوتر می‌توانید به فروشگاه آریا سر بزنید و اقدام به خرید هارد مورد نظر کنید. فروشگاه آریا با یک دهه تجربه، 7 روز ضمانت بازگشت کالا و ضمانت اصالت کالا و گارانتی معتبر در خدمت شماست.

 

قیمت هارد کامپیوتر

هاردهای کامپیوتر دارای قیمت‌های مختلفی می‌باشند که این قیمت‌ها بسته به نوع هارد از HDD گرفته تا NVMe متغییر است. همچنین بسته به ظرفیت هارد، قیمت‌های هارد دیسک‌ها می‌تواند متغییر باشد. اگر نیاز به هارد دیسک دارید، ابتدا باید بدانید چه هارد دیسکی نیاز دارید و با چه ظرفیتی. ظرفیت در هارد دیسک‌ها بسیار اهمیت دارد زیرا یکی از فاکتورهایی که قیمت هارد کامپیوتر را تعیین می‌کند همین ظرفیت هارد دیسک است.

مشاهده بیشتر