فروشگاه آریا |

یه حس خوب خرید

ک شرکت تجهیزات مخابراتی و شبکه است که در سال ۱۹۸۶ در تایپه با نام داتکس سیستم تأسیس شد.

 

مشاهده بیشتر