تاریخ تأسیس شرکت به سال ۱354 بر می‌گردد دارای مجوز رسمی از سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور می باشد.

 

مشاهده بیشتر